HLASY
Helena Burša Petřinová, akryl na sololitu, rámováno, 42×24 cm

Cena: Na vyžádání

Nové hlasy opět znějí, modří dráčci pozornějí …Vždyť ten vítr je modrý, řekl kdosi v té snové krajině …