SKŘÍTEK KOBOLD:
Helena Petřinová, akryl na sololitu + křišťál, 30×50 cm

Cena: Na vyžádání

U hustých brčálů zříš náhle láskyplné sluno. Hladina rozsvěcuje nepřestajně kamínky našich životů. Jsem vlákénko …Kobold … není mezer mezi námi …